Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

"Wees stevig als een berg en beweeglijk als een rivier"

Over yoga

Yoga, wat is dat nu eigenlijk?

Het woord yoga is afgeleid van het woord YUG uit het Sanskriet. YUG betekent vereniging. Het is in oorsprong gelijk aan het Nederlandse juk, dat een verbinding tussen twee dingen (dieren) aanduidt.

Yoga wordt ook wel verbindingsleer genoemd. Het is de methode om tegenstellingen te overwinnen door eenheid op een hoger niveau na te streven. Het leven van de mens is vol spanningen en conflicten. De Yoga geeft hem een weg om deze op te lossen en kwijt te raken.

Bewustwording

Door het onnatuurlijke gejaagde leven in onze Westerse samenleving komen veel mensen in een soort kramptoestand die vaak de basis vormt van vele ziekten. Als wij service verwachten van een instrument (auto, naaimachine of ons lichaam) dan moeten we het instrument service geven. Leer het lichaam kennen en weet hoe het te onderhouden. Leer je lichaam goed te verzorgen.

Dit kan door op een juiste manier te bewegen en te rusten, adem te halen (bewuste ademhaling en beheersing van het middenrif) etc. etc. Door bewust te worden van ons denken en ons gevoel en leren dit in balans te houden.

Prana

In de yoga maken we kennis met het begrip Prana. Prana wordt omschreven met levenskracht of oerenergie waar iedereen gebruikt van maakt. Alles wat leeft heeft een z.g. prana-stofwisseling: bij de mens wordt die gereguleerd door het zenuwstelsel, wat onder invloed staat van onze emoties. Het zenuwstelsel heeft in ons lichaam diverse z.g. zenuwvlechten of centra, waarvan de zonnevlecht of plexix-solaris wel bekend is. Zo’n centrum regelt de prana-verdeling in een bepaald gebied van het lichaam.

Adem en ontspanning

De ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen hebben een belangrijke plaats in de lessen. Door zelf aktief en bewust mee te doen zul je resultaten kunnen boeken. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het lichaam waar we dagelijks mee werken. Een gezond en harmonisch funktionerend lichaam zal ons nooit in de steek laten, waardoor we ons beter kunnen wijden aan onze hogere geestelijke yoga-training.Door het doen van Yoga blijf je soepel in je vel zitten. Door te voelen en ervaren wat de oefening doet krijg je inzicht in jezelf. Je ontdekt je mogelijkheden en beperkingen.

In de Vedante filosofie van de Indiërs waar yoga een onderdeel van is, gaat men diep op dit probleem in. Het wordt meestal advaita genoemd, hetgeen letterlijk on-twee-eenheid betekent.

Advaita is dus een toestand waarin alle dualiteit overwonnen is. In het Indische denken gaat het om de eenheid tussen de mens en de kosmos. Deze eenheid noemt men advaita, de weg erheen is yoga.

De Yogaleer is nergens in strijd met het bijbelse geloof. Ze impliceert geen wereldbeschouwing, maar slechts een levenstechniek, een discipline van het denken, het gevoel en het fysieke lichaam.

Wees stevig als een berg en beweeglijk als een rivier